HALF BEEF, $2.50/ pound, plus .83/ pound cw&k. 925-360-8341 or 925-360-8342. Benton City.
None None